สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ:

 

สำนักงานภูเก็ต เลขที่ :72/44 หมู่ที่ 2, ซอยบ้านลิพอน-ลิพอนบางกอก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเ็ก็ต 83110

โทรศัพท์: + 66 (0) 76 243 089 โทรสาร: + 66 (0) 76 319 009 โทรศัพท์เคลื่อนที่: + 66 (0) 81 968 3118, +66 (0) 81 271 3228

อีเมลล์: info@greenmt.asia

Click here for Google's Map

 Green MT Co., Ltd.
Phuket Work Shop: Tel. + 66 (0) 76 243 089 Mobile: + 81 968 3118, + 66 (0) 81 271 3228 Fax: + 66 (0) 76 319 009
© 2014, GreenMT.asia. All rights reserved.